MERPERLE hòn tằm resort
MerPerle - Tropical Deluxe
 • 2,850,000đ/ngày/phòng
  (tháng 3,4,5,6,9,10,11)
 • 3,300,000đ/ngày/phòng
  (tháng 1,2,7,8,12)
 • Phụ thu ngày Lễ Tết 500,000đ/ngày
 • Phụ thu trẻ em 5 đến 11 tuổi 300,000đ/ngày
 • Gường phụ 1,300,000đ/ngày
 • Miễn phí bữa sáng
 • Miễn phí Ca nô qua lại theo lịch trình
 • (0258) 6.284 284 - 0849 256 256

MerPerle - Forestal Deluxe

 • 2,850,000đ/ngày/phòng
  (tháng 3,4,5,6,9,10,11)
 • 3,300,000đ/ngày/phòng
  (tháng 1,2,7,8,12)
 • Phụ thu ngày Lễ Tết 500,000đ/ngày
 • Phụ thu trẻ em 5 đến 11 tuổi 300,000đ/ngày
 • Gường phụ 1,300,000đ/ngày
 • Miễn phí bữa sáng
 • Miễn phí Ca nô qua lại theo lịch trình
 • (0258) 6.284 284 - 0849 256 256
MerPerle - Romantic Deluxe
 • 3,350,000đ/ngày/phòng
  (tháng 3,4,5,6,9,10,11)
 • 3,550,000đ/ngày/phòng
  (tháng 1,2,7,8,12)
 • Phụ thu ngày Lễ Tết 500,000đ/ngày
 • Phụ thu trẻ em 5 đến 11 tuổi 300,000đ/ngày
 • Gường phụ 1,300,000đ/ngày
 • Miễn phí bữa sáng
 • Miễn phí Ca nô qua lại theo lịch trình
 • (0258) 6.284 284 - 0849 256 256
MerPerle - Executive Suite​
 • 4,200,000đ/ngày/phòng
  (tháng 3,4,5,6,9,10,11)
 • 4,550,000đ/ngày/phòng
  (tháng 1,2,7,8,12)
 • Phụ thu ngày Lễ Tết 500,000đ/ngày
 • Phụ thu trẻ em 5 đến 11 tuổi 300,000đ/ngày
 • Gường phụ 1,300,000đ/ngày
 • Miễn phí bữa sáng
 • Miễn phí Ca nô qua lại theo lịch trình
 • (0258) 6.284 284 - 0849 256 256

MerPerle - Premier Family

 • 4,200,000đ/ngày/phòng
  (tháng 3,4,5,6,9,10,11)
 • 4,550,000đ/ngày/phòng
  (tháng 1,2,7,8,12)
 • Phụ thu ngày Lễ Tết 500,000đ/ngày
 • Phụ thu trẻ em 5 đến 11 tuổi 300,000đ/ngày
 • Gường phụ 1,300,000đ/ngày
 • Miễn phí bữa sáng
 • Miễn phí Ca nô qua lại theo lịch trình
 • (0258) 6.284 284 - 0849 256 256

MerPerle - Premier Family 3 phòng ngủ

 • 8,900,000đ/ngày/phòng
  (tháng 3,4,5,6,9,10,11)
 • 10,400,000đ/ngày/phòng
  (tháng 1,2,7,8,12)
 • Phụ thu ngày Lễ Tết 1,700,000đ/ngày
 • Phụ thu trẻ em 5 đến 11 tuổi 300,000đ/ngày
 • Gường phụ 1,300,000đ/ngày
 • Miễn phí bữa sáng
 • Miễn phí Ca nô qua lại theo lịch trình
 • (0258) 6.284 284 - 0849 256 256

MerPerle - Premier Family 4 phòng ngủ

 • 11,000,000đ/ngày/phòng
  (tháng 3,4,5,6,9,10,11)
 • 12,800,000đ/ngày/phòng
  (tháng 1,2,7,8,12)
 • Phụ thu ngày Lễ Tết 1,700,000đ/ngày
 • Phụ thu trẻ em 5 đến 11 tuổi 300,000đ/ngày
 • Gường phụ 1,300,000đ/ngày
 • Miễn phí bữa sáng
 • Miễn phí Ca nô qua lại theo lịch trình
 • (0258) 6.284 284 - 0849 256 256

hòn tằm resort

Công viên giải trí 5 sao trên đảo

HÒN TẰM RESORT - LUXURY TOUR 02
 • 830,000đ/người lớn
 • 580,000đ/trẻ em
 • Ca nô + vé tham quan resort + buffet
HÒN TẰM RESORT - LUXURY TOUR 03
 • 800,000đ/người lớn
 • 560,000đ/trẻ em
 • Vé tham quan resort + buffet
HÒN TẰM RESORT - LUXURY TOUR 02 + TẮM BÙN
 • 1,199,000đ/người lớn
 • 839,000đ/trẻ em
 • Ca nô + vé tham quan resort + buffet + tắm bùn
HÒN TẰM RESORT - LUXURY TOUR 03 + TẮM BÙN
 • 1,099,000đ/người lớn
 • 769,000đ/trẻ em
 • Vé tham quan resort + buffet + tắm bùn

HÒN TẰM RESORT

LUXUYR TOUR 01

ƯU ĐÃI KHI ĐẶC TRƯỚC 2 NGÀY

 • Miễn phí vận chuyển 2 chiều (số lượng > 10 người)

TẮM BÙN hòn tằm

Khu tắm bùn 5 sao trên đảo

TẮM BÙN HÒN TẰM - GÓI 01
 • 650,000đ/người lớn
 • 455,000đ/trẻ em
 • Ca nô + tắm bùn + phần ăn trưa (set menu)

TẮM BÙN HÒN TẰM - GÓI 02

 • 550,000đ/người lớn
 • 385,000đ/trẻ em
 • Tắm bùn + phần ăn trưa (set menu)
TẮM BÙN HÒN TẰM - GÓI 03
 • 450,000đ/người lớn
 • 315,000đ/trẻ em
 • Ca nô + tắm bùn
TẮM BÙN HÒN TẰM - GÓI 04
 • 350,000đ/người lớn
 • 250,000đ/trẻ em
 • Tắm bùn

hòn tằm

Công viên giải trí trên đảo

HÒN TẰM - SEADAY 01 + TẮM BÙN
 • 899,000đ/người lớn
 • 629,000đ/trẻ em
 • Ca nô + vé tham quan Hòn Tằm + buffet + tắm bùn

HÒN TẰM - SEADAY 02 + TẮM BÙN

 • 799,000đ/người lớn
 • 559,000đ/trẻ em
 • Vé tham quan Hòn Tằm + buffet + tắm bùn
HÒN TẰM NHA TRANG - SEADAY 01
 • 560,000đ/người lớn
 • 400,000đ/trẻ em
 • Ca nô + vé tham quan Hòn Tằm + buffet

HÒN TẰM NHA TRANG - SEADAY 02

 • 470,000đ/người lớn
 • 330,000đ/trẻ em
 • Vé tham quan Hòn Tằm + buffet
HÒN TẰM NHA TRANG - SEADAY 03
 • 250,000đ/người lớn
 • 170,000đ/trẻ em
 • Vé tham quan Hòn Tằm

HÒN TẰM RESORT

LUXUYR TOUR 02 + TẮM BÙN

ƯU ĐÃI KHI ĐẶC TRƯỚC 2 NGÀY

 • Miễn phí vận chuyển 2 chiều (số lượng > 10 người)